Chi tiết tin - Thị trấn Khe Sanh - Hướng Hóa

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 39 NĂM 2023 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 25/9/2023 đến ngày 01/10/2023)

8:9, Thứ Năm, 28-9-2023

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 39 NĂM 2023 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH

(Từ ngày 25/9/2023 đến ngày 01/10/2023)

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ hai

25/9

Sáng

 - 7h30p: Ra quân giải tỏa hành lang đường bộ (02 ngày: 25 – 26/9/2023)

- Đ/c: Châu, Linh, Luận

- Công an thị trấn;

- Ban BVDP TT;

- Trưởng các đoàn thể.

ĐB thị trấn

 - 7h30p: Sinh hoạt chi bộ

- Đ/c: Tâm, K.Anh, Huy

Khối 2

-Đ/c: Hữu, Huệ

Khối 3B

-Đ/c: Yến, Hưng, Tuấn, Loan, Vĩnh, Luận

Khối 1

 -8h00p: Tham gia xét xử

- Đ/c: Bình

TAND huyện

Chiều

 - 13h30p: Sinh hoạt chi bộ

-Đ/c: Bạch, Lan,

Liên, Phương, Ly, Phượng

Khối 3A

- Đ/c: Hải

Khối 7

 -13h30p: Họp Chi ủy chi bộ

-Đ/c: Luân

Khối 4

 -14h00p: Tham gia kiểm tra, giải quyết đơn thư của bà Phạm Thị Hoa

- Đ/c: Châu

Khối 1

Thứ ba
26/9

Sáng

 -8h00p: Dự Hội nghị tham vấn và tập huấn hướng dẫn về hỗ trợ ứng dụng công nghệ cho tổ nhóm sinh kế (03 ngày: 26-28/9/2023)

- Đ/c: Ly

TP. Đông Hà

 -8h00p: Họp BTV Đảng ủy TT

- Các Đ/c UV BTV Đảng ủy TT;

- VP Đảng ủy.

Hội trường UBND TT

Chiều

 - 14h00p: Dự phiên họp Thường trực HĐND thị trấn

- Các Thành viên TT HĐND TT;

- CT UBND TT;

- Công chức VP liên quan.

Hội trường UBND TT

 -14h00p: Làm việc với hộ vay vốn đến hạn

- Đ/c: Hưng

Khối 1

 -14h00p: Tham gia nhận nhiệm vụ diễn tập (Từ ngày 26/9 – 03/10/2023)

- Đ/c: Vĩnh, Huy

Ban CHQS huyện

 -14h30p: Làm việc với Ngân hàng CSXH huyện

- Đ/c: Phượng

NH CSXH huyện

Thứ tư
27/9

Sáng

 - 7h30p: Kiểm tra Dự án cà phê (Cả ngày)

- Đ/c: Hưng

Các khối

 -8h00p: Tham gia Đoàn kiểm tra VSATTP

- Công an TT;

- TYT thị trấn;

- Đ/c:Phượng, Bình, Phương

Các khối

 -8h00p: Làm việc với Đoàn giám sát HĐND TT

- Các TV Đoàn giám sát HĐND TT;

- CT UBND TT;

- Công chức phụ trách CT 135.

Hội trường UBND TT

Chiều

 -13h30p: Dự Hội nghị viên chức, NLĐ năm học 2023 - 2024

- Đ/c: Hải

Trường TH số 2 KS

 - 14h00p: Dự Hội nghị triển khai Kế hoạch và hướng dẫn nghiệp vụ rà soát,xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình cuối năm 2023

- Đ/c: Châu, Lan

Hội trường

UBND huyện

 -14h00p: Họp rà soát, xét chọn đối tượng đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà ở Đề án 197

- ĐD lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT TT.

Hội trường UBND TT

Thứ năm

28/9

Sáng

 - 8h00p: Dự Hội nghị đánh giá công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2023

- Các Đ/c UV BCH Đảng bộ TT;

- CT UBMT và Trưởng các đoàn thể;

- Trạm trưởng TYT;

- VP Đảng ủy.

Hội trường UBND TT

 -8h00p: Tham gia xét xử

- Đ/c: Bình

TAND huyện

Chiều

 - 14h00p: Dự Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hướng Hóa

- Đ/c: Hữu

Hội trường

UBND huyện

 -14h00p: Làm hồ sơ vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân

- Đ/c: Hưng

Khối 1

 -14h00p: Làm việc với Đoàn giám sát HĐND TT

- Các TV Đoàn giám sát HĐND TT;

- Đ/c: Châu;

- Công chức phụ trách CT 135.

Khối 6

 - 14h00p: Kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay

- Đ/c: Phượng, Ly

Khối  4

 -17h00p: Tham quan diễn tập PCCC và CNCH

- ĐD lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBMT;

- BCĐ PCCC và CNCH TT;

- Đ/c: Hữu.

Khối 3A

Thứ sáu
29/9

Sáng

 -7h30p: Khảo sát phiếu môi trường kinh doanh

- Đ/c: K.Anh

Các khối

 - 8h00p: Kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay

- Đ/c: Phượng, Ly

Khối 2

 -8h00p: Tập huấn nghiệp vụ chứng thực – hộ tịch

- Đ/c: Hữu, Luận, Bình, Liên

Hội trường

UBND huyện

 -8h00p: Họp Chi bộ Khối 1

-Đ/c: Yến, Hưng, Tuấn, Loan, Vĩnh, Luận

Khối 1

 -8h00p: Dự họp chọn hộ hưởng lợi tham gia Mô hình giảm nghèo “Chăn nuôi bò lai Sind sinh sản”

- Đ/c: Châu, Linh, Phượng, Hưng

Khối 6

Chiều

 - 14h00p: Họp BTV Hội ND huyện

- Đ/c: Hưng

Hội ND huyện

 -14h00p: Làm việc với Chi hội 3A về việc ra mắt mô hình “Văn minh đô thị”

- Đ/c: Phượng, Ly

Khối 3A

Thứ bảy

30/9

Sáng

- Nghỉ

Chiều

 -17h00p: Tham quan diễn tập PCCC và CNCH

- ĐD lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBMT;

- BCĐ PCCC và CNCH TT;

- Đ/c: Châu

Khối 3B

Chủ nhật

01/10

Sáng

 - Nghỉ

Chiều

 - Nghỉ

Các tin khác
Đăng nhập thành viên

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID