Chi tiết tin - Thị trấn Khe Sanh - Hướng Hóa

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 38 NĂM 2023 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH  (Từ ngày 18/9/2023 đến ngày 24/9/2023)

9:24, Thứ Sáu, 22-9-2023

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 38 NĂM 2023 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH

 (Từ ngày 18/9/2023 đến ngày 24/9/2023)

                                                                                                              

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ hai

18/9

Sáng

 - 8h00p: Giao ban Thường trực Đảng ủy

- Đ/c: Tâm, Hải, Hữu

Hội trường UBND TT

Chiều

 - 14h00p: Họp triển khai công tác xây dựng nhà ở DA1 thuộc Chương trình MTQG

- Đ/c: Châu, Yến, Phượng, Hưng, Luân, Tuấn, Linh, Lan, Huệ, Loan

Hội trường UBND TT

 -15h30p: Hội ý đầu tuần

- CT, PCT UBTT;

- Công chức UBTT.

Hội trường UBND TT

Thứ ba
19/9

Sáng

 -7h30p: Kiểm tra vay vốn

- Đ/c: Luân, Cương

Khối 4

 - 8h00p: Dự Hội nghị triển khai quy trình về công tác cán bộ

- Đ/c: Tâm, Hải, Hữu

Hội trường Huyện ủy

 -8h00p: Hội nghị Tập huấn, hướng dẫn về giám sát, đánh giá CTMTQG DTTS và MN cho cán bộ cơ sở (02 ngày: 19 – 20/9/2023)

- Đ/c: Tuấn, Ly, Phương

Trung tâm

BDCT huyện

 -8h15p: Họp xây dựng kế hoạch năm học 2023-2024

- Đ/c: Châu

Trường MN Bình Minh

 -9h00p: Dự buổi bàn giao đưa vào sử dụng công trình: Chỉnh trang đô thị năm 2021

- Đ/c: Hữu

Ban QLDA huyện

Chiều

 - 14h00p: Làm việc với các hộ vay vốn

- Đ/c: Hưng

Khối 3B

 -14h00p: Làm việc về rà soát quỹ đất UBND tỉnh thu hồi giao cho địa phương quản lý

- Đ/C: Hữu

Hội trường

UBND huyện

 -14h00p: Khảo sát ra mắt mô hình Đô thị văn minh

- Đ/c: Phượng, Ly

Khối 3A, 3B

 -14h00p: Làm việc với Chi hội 5

- Đ/c: Luân

Khối 5

 -14h30p: Họp triển khai phân bổ nguồn kinh phí xây dựng nhà ở đề án 197

- Đ/c: Yến

Hội trường

UBMT huyện

Thứ tư
20/9

Sáng

 - 8h00p: Dự Hội nghị hướng dẫn triển khai quản lý lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Cả ngày)

- Đ/c: Châu, Phương

Huyện Đakrông

 -8h00p: Tham gia Đoàn làm việc của BTN Hội ND huyện (Cả ngày)

- Đ/c: Hưng

Xã Hướng Sơn

Xã Hướng Phùng

Chiều

 - 13h30p: Tập huấn “Phát triển năng lực thực hiện Bình đẳng giới” (02 ngày: 20-21/9/2023)

- Đ/c: Hải

TP. Đông Hà

 -14h00p: Làm việc với Chi cục Thuế Hướng Hóa

- Đ/c: Hữu, Huệ, Linh

Hội trường UBND TT

Thứ năm

21/9

Sáng

 - 7h30p: Thống kê hội viên nông dân SXKD giỏi (Cả ngày)

- Đ/c: Hưng

Các khối

 -7h30p: Làm việc với Hội CCB huyện

- Đ/c: Luân

Hội CCB huyện

 -7h30p: Tập huấn nghiệp vụ cho CB thông tin, tuyên truyền thuộc CT MTQG GNBV năm 2023 (Cả ngày)

- Đ/c: Huy, Phương

TP. Đông Hà

 -8h00p: Họp bàn phương án xử lý tình trạng phức tạp về trật tự ATGT

- Đ/c: Châu, Tới

Hội trường CA huyện

Chiều

 - 14h00p: Tham gia xét xử

- Đ/c: Bình

TAND huyện

 -14h00p: Kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay

- Đ/c: Luân

Khối 1

 -14h00p: Kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay

- Đ/c: Phượng, Ly

Khối 5,6

 -14h00p: Họp bàn công tác đảm bảo trật tự ATGT

- Châu, Tới, Linh

- CT UBMT và Trưởng các đoàn thể

Hội trường UBND TT

 -15h00p: Họp thống nhất một số nội dung về cấp biển số nhà

- Đ/c: Châu, Linh

Hội trường UBND TT

Thứ sáu
22/9

Sáng

 -7h45p: Tập huấn tuyên truyền PBGDPL tại cơ sở

- Đ/c: Vĩnh, Huy, Trọng, Tuấn

 Ban CHQS huyện

 -8h00p: Kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay

- Đ/c: Tuấn, Phượng, Ly

Khối 1

 -8h00p: Họp đánh giá tình hình KTXH-QPAN 9 tháng đầu năm 2023

- ĐD BTV Đảng ủy;

- ĐD TT HĐND TT;

- ĐD TT UBMT TT;

- Trưởng CA, CHT QS, Trường ban BVDP TT;

-Trạm trưởng TYT;

- Công chức UBTT;

- CB không chuyên trách UB.

Hội trường UBND TT

 -8h00p: Tham gia Đoàn kiểm tra VSATTP

- Công an TT;

- TYT thị trấn;

- Đ/c: Ly, Bình, K.Anh

Các khối

Chiều

 -13h30p: Dự Hội nghị viên chức, NLĐ năm học 2023 - 2024

- Đ/c: Yến, Phượng

Trường MN Khe Sanh

 - 14h00p: Họp BTV Hội ND thị trấn

- Các Đ/c trong BTV

Phòng làm việc

 -14h30p: Tham gia chi trảtrước kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho một số hộ dân

- Đ/c: Châu, Linh

Ban QLDA huyện

 -14h00p: Tham gia Đoàn kiểm tra VSATTP

- Công an TT;

- TYT thị trấn;

- Đ/c: Hưng, Tuấn, Phương

Các khối

Thứ bảy

23/9

Sáng

- Nghỉ

Chiều

 - Nghỉ

Chủ nhật

24/9

Sáng

 - Nghỉ

Chiều

 - Nghỉ

Các tin khác
Đăng nhập thành viên

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID