Tổ chức bộ máy - Thị trấn Khe Sanh - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 1
  • numberArticle - 1
  • numberRelation - 0

Tổ chức bộ máy

* ĐẢNG ỦY THỊ TRẤN

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Nguyễn Đăng Thái

Bí Thư

0911395123

 nguyendangthai1@quangtri.gov.vn

Dương Văn Hải

PBT Thường trực

0834439979

 duongvanhai.huonghoa@quangtri.gov.vn

Nguyễn Xuân Hữu

Phó Bí thư

0967151456

nguyenxuanhuu@quangtri.gov.vn

 
* HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Dương Văn Hải

Chủ tịch

0834439979

 duongvanhai.huonghoa@quangtri.gov.vn

Trần Văn Bạch

Phó Chủ tịch

 

0989791535

 tranvanbach@quangtri.gov.vn

 
* UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Nguyễn Xuân Hữu

Chủ tịch

0967151456

nguyenxuanhuu@quangtri.gov.vn

Nguyễn Thanh Châu

Phó Chủ tịch

0983337556

 nguyenthanhchau.huonghoa@quangtri.gov.vn

Trương Quang Vĩnh

Ủy viên

0987075797

 truongquangvinh@quangtri.gov.vn

Hoàng Minh Tới

Ủy viên

0913421878

hoangminhtoi@quangtri.gov.vn

 
* ỦY BAN MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ THỊ TRẤN

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Trần Thị Hải Yến

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

0919725456

tranthihaiyen2@quangtri.gov.vn

Nguyễn Bá Luân

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

0973362016

 nguyenbaluan@quangtri.gov.vn

Bùi Thị Phượng

Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ

0944569434

 buithiphuong@quangtri.gov.vn

Đinh Trường Hưng

Chủ tịch Hội Nông dân

0985033959

dinhtruonghung@quangtri.gov.vn

Hoàng Anh Tuấn

Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

0969490777

hoanganhtuan3@quangtri.gov.vn

 
* CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN THỊ TRẤN

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Trương Quang Vĩnh

Công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự

0987075797

 truongquangvinh@quangtri.gov.vn

Võ Thị Huệ

Công chức Tài chính - kế toán

097976234

 vothihue1@quangtri.gov.vn

Nguyễn Thị Loan

Công chức Văn phòng - Thống kê

0975624787

 nguyenthiloan.huonghoa@quangtri.gov.vn

Đặng Thị Phương Liên

Công chức Văn phòng - Thống kê

0901970782

dangthiphuonglien@quangtri.gov.vn

Trương Nhật Luận

Công chức Tư pháp - hộ tịch

0914213587

truongnhatluan@quangtri.gov.vn

Phạm Thị Thanh Bình

Công chức Tư pháp - hộ tịch

0918524414

phamthithanhbinh@quangtri.gov.vn

Hoàng Thanh Linh

Công chức Địa chính - xây dựng - đô thị - môi trường

0865979369

hoangthanhlinh@quangtri.gov.vn

Lê Khánh Vũ

Công chức Địa chính - xây dựng - đô thị - môi trường

0946654666

lekhanhvu@quangtri.gov.vn

Nguyễn Thị Lan

Công chức Văn hóa - xã hội

0915854234

nguyenthilan.huonghoa@quangtri.gov.vn

Nguyễn Hà Phương

Công chức Văn hóa - xã hội

0977402234

nguyenhaphuong@quangtri.gov.vn

Trần Thị Kim Anh

Công chức Văn phòng - Thống kê

0962383555

tranthikimanh@quangtri.gov.vn

]]>

Đăng nhập thành viên

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID