Thông tin hoạt động đơn vị - Thị trấn Khe Sanh - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ

Triển khai "Tuần lễ cao điểm" phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị trấn Khe Sanh

Thực hiện kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 24/7/2021 của UBDN thị trấn Khe Sanh về triển khai “Tuần lễ cao điểm” phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị trấn từ ngày 24/7/2021 đến ngày 30/7/2021.

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Khe Sanh khóa IX, nhiệm kỳ 2021- 2026

Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Khe Sanh đã tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ thị trấn khóa IX, nhiệm kỳ 2021- 2026 Ngày 11/6/2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Khe Sanh đã tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ thị trấn khóa IX, nhiệm kỳ 2021- 2026. Về dự đại hội có đồng chí Hồ Thị Thu Nhường, Huyện ủy viên,...

HĐND thị trấn Khe Sanh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND thị trấn khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 04/5/2021, HĐND thị trấn Khe Sanh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND thị trấn khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Thị Sâm, Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện - đại diện Thường trực HĐND huyện.

Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 24/02/2021 của UBND thị trấn Khe Sanh về việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. UBND thị trấn Khe Sanh tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật và tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 15-16/4/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Khe Sanh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngày 15-16/4/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Khe Sanh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền...

Ban Thường vụ Đoàn TNCS HCM thị trấn Khe Sanh tổ chức gặp mặt, tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).

Ngày 26/3/2021, Ban Thường vụ Đoàn TNCS HCM thị trấn Khe Sanh tổ chức gặp mặt, tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).

Đăng nhập thành viên

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID