Chi tiết tin - Thị trấn Khe Sanh - Hướng Hóa

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 31 NĂM 2023 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH  (Từ ngày 31/7/2023 đến ngày 06/8/2023)

13:52, Thứ Tư, 9-8-2023

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 31 NĂM 2023 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH

 (Từ ngày 31/7/2023 đến ngày 06/8/2023)

                                                                                                              

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ hai

31/7

Sáng

 -8h00p: Tập huấn vận hành Tổ truyền thông cộng đồng và các kỹ năng truyền thông (02 ngày: 31/7 – 01/8/2023)

- Đ/c: Ly

KS Thái Ninh

 - 9h00p: Họp bàn về công tác trật tự đô thị tại khu vực gần chợ Khe Sanh

- Đ/c: Hữu, Châu, Tới, Linh

Phòng họp UBND TT

Chiều

 -13h30p: Làm việc về xử lý thông tin phản ánh xâm hại rừng

- Đ/c: Châu

BQL rừng PH

 - 15h30p: Dự Lễ bế mạc diễn tập chiến đấu cấp xã

- Đ/c: Tâm, Hải, Bạch, Hữu, Châu, Tới, Vĩnh

Ban CHQS huyện

Thứ ba
01/8

Sáng

 -7h30p: Tham gia xử lý nợ Tổ vay vốn

- Đ/c: Luân

Khối 4

 -8h00p: Dự Hội nghị công bố quyết định của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ

- Đ/c: Tâm

Hội trường Huyện ủy

 - 8h30p: Tập huấn nghiệp vụ công tác hội (04 ngày: từ ngày 01/8 – 03/8/2023)

- Đ/c: Phượng

TP. Đông Hà

Chiều

 - Làm việc chuyên môn

   

Thứ tư
02/8

Sáng

 - 7h30p: Làm việc với Hội CCB huyện

- Đ/c: Luân

Hội CCB huyện

 -7h30p: Thống kê bệnh nhân lao

- Đ/c: Hưng

Trạm y tế

Chiều

 - 14h00p: Kiểm tra Chi bộ Trường MN Khe Sanh

- Đ/c: Hải, Hữu, Yến, Tới, K.Anh

Trường MN Khe Sanh

Thứ năm

03/8

Sáng

 - 7h30p: Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023 (03ngày: từ ngày 03 - 05/8/2023)

- Đ/c: Phương

TP. Đông Hà

 -7h30p: Tổ chức Chương trình Ngày hội bóng đã cộng đồng cho thiếu nhi

- Đ/c: Tuấn

Sân cỏ nhân tạo

Thiên Hoàng

 -7h30p: Làm việc với các hộ vay vốn Khối 3A

- Đ/c: Hưng, Cuông

Khối 3A

 -9h00p: Kiểm tra thực địa để xử lý kiến nghị của các hộ dân Tổ 7 – Khối 2

- Đ/c: Châu, Linh

Tại thực địa

Chiều

 - 13h30p: Tham gia xử lý nợ Tổ vay vốn

- Đ/c: Luân

Khối 1

 -14h00p: Tham gia làm việc để thống nhất việc chỉnh lý hồ sơ địa chính

- Đ/c: Hữu, Linh

Phòng họp UBND TT

 -15h00p: Làm việc về giải quyết trường hợp xây dựng hàng rào và trồng cây tại Khối 2, Khối 7

- Đ/c: Châu, Linh

Phòng họp UBND TT

Thứ sáu
04/8

Sáng

 -7h30p: Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác bình đăng giới

- Đ/c: Phượng, Phương

KS Khánh Phương

 -7h30p: Tham gia xử lý nợ Tổ vay vốn

- Đ/c: Luân

Khối 5

 -7h30p: Kiểm tra vay vốn ngân hàng chính sách (Cả ngày)

- Đ/c: Hưng

Các khối

 - 8h00p: Tập huấn phương pháp tính thu nhập bình quân

- Đ/c: K.Anh

Chi cục TK huyện

 -8h00p: Tập huấn bồi dưỡng đội ngũ cán bộ phụ trách công tác hỗ trợ PTSX thuộc các chương trình MTQG năm 2023 (Cả ngày)

- Đ/c: Hữu, Linh

Hội trường

LĐLĐ huyện

 -8h00p: Tham gia xét xử

- Đ/c: Bình

TAND huyện

Chiều

 - Làm việc chuyên môn

 

Thứ bảy

05/8

Sáng

- Nghỉ

Chiều

 - Nghỉ

Chủ nhật

06/8

Sáng

 - Nghỉ

Chiều

 - Nghỉ

Các tin khác
Đăng nhập thành viên

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID