Chi tiết tin - Thị trấn Khe Sanh - Hướng Hóa

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 34 NĂM 2023 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH  (Từ ngày 21/8/2023 đến ngày 27/8/2023)

16:54, Thứ Tư, 23-8-2023

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 34 NĂM 2023 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH

 (Từ ngày 21/8/2023 đến ngày 27/8/2023)

                                                                                                              

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ hai

21/8

Sáng

 - 8h00p: Họp BTV Đảng ủy TT

- Các Đ/c UV BTV Đảng ủy TT;

- Vp Đảng ủy.

Hội trường UBND TT

Chiều

 - Làm việc chuyên môn

Thứ ba
22/8

Sáng

 -7h30p: Tham gia Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng (Cả ngày)

- Đ/c: Tâm

TP. Đông Hà

 - 8h00p: Tập huấn về dịch vụ công trực tuyến (Cả ngày)

- Đ/c: Liên

TP. Đông Hà

 -9h30p: Tham gia xem xét, thẩm định tại chỗ tài sản thế chấp

- Đ/c: Châu, Tới

Khối 6

Chiều

 - Làm việc chuyên môn

   

Thứ tư
23/8

Sáng

 - 8h00p: Dự Lễ ký kết phối hợp tuyên truyền, phổ biến, vận động tăng, ni, phật tử tham gia bảo đản TTATGT giai đoạn 2023 - 2026

- Đ/c: Châu

TT Lao Bảo

 -8h00p: Làm việc về rà soát, tham mưu báo cáo các vụ việc báo chí phản ánh trên địa bàn

- Đ/c: Hữu

Phòng TN&MT

Chiều

 - 14h00p: Làm việc với các hộ gia đình đang canh tác trên đất của rừng phòng hộ

- Đ/c: Châu, Tới

Phòng họp UBND TT

 -14h00p: Lấy thông tin hỗ trợ địa chỉ nhân đạo

- Đ/c: Hưng

Khối 6

Thứ năm

24/8

Sáng

 - 8h00p: Tập huấn kỹ thuật cho các hộ tham gia mô hình chăn nuôi bò

- Đ/c: Linh

Hội trường UBND TT

 - 8h00p: Họp BTV Đảng ủy TT

- Các Đ/c trong BTV Đảng ủy TT;

- VP Đảng ủy.

Hội trường UBND TT

 -8h00p: Họp BCĐ các Chương trình MTQG huyện H.Hóa giai đoạn 2021 - 2025

- Đ/c: Hữu, Huệ

Hội trường

UBND huyện

 -8h00p: Liên hệ các mô hình kinh tế trên địa bàn tỉnh để cán bộ, hội viên nông dân thị trấn học tập (cả ngày)

- Đ/c: Hưng

Các huyện

Chiều

 - 14h00p: Hội nghị tổng kết công tác phòng,chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022

- Đ/c:Hữu

Hội trường

UBND huyện

 -14h00p: Họp BCH lần thứ 2 LĐLĐ huyện

- Đ/c: Yến

LĐLĐ huyện

Thứ sáu
25/8

Sáng

 - 7h30p: Sinh hoạt chi bộ

- Đ/c: Tâm, K.Anh

Khối 2

-Đ/c: Hữu, Huệ

Khối 3B

-Đ/c: Yến, Hưng, Tuấn, Loan, Vĩnh

Khối 1

 -7h30p: Duyệt quyết toán năm 2022 (Cả ngày)

- Đ/c: Hữu, Huệ

Phòng TC&KH

 -7h30p: Bàn giao con giống cho các hộ tham gia mô hình chăn nuôi bò

- Đ/c: Linh

Khối 6

 -8h00p: Họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính huyện

- Đ/c: Hữu

Hội trường

UBND huyện

Chiều

 - 13h30p: Tập huấn triển khai thủ tục hành chính liên thông và hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu người có công để hỗ trợ giải quyết trợ cấp mai táng phí trực tuyến khi người có công từ trần

- Đ/c: Lan

Hội trường

UBND huyện

 - 13h30p: Sinh hoạt chi bộ

- Đ/c: Hải

Khối 7

-Đ/c: Bạch, Lan,

Liên, Phương, Ly

Khối 3A

 -14h00p: Dự Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và công tác BHYT học sinh, triển khai nhiệm vụ năm học 2023 -2024

- Đ/c: Châu

Hội trường

UBND huyện

 14h00p: Làm việc với BĐH Quỹ hỗ trợ nông dân huyện

-Đ/c: Hưng

Hội ND huyện

Thứ bảy

26/8

Sáng

- Nghỉ

Chiều

 - Nghỉ

Chủ nhật

27/8

Sáng

 - Nghỉ

Chiều

 - Nghỉ

Các tin khác
Đăng nhập thành viên

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID