Chi tiết tin - Thị trấn Khe Sanh - Hướng Hóa

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 24 NĂM 2024 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH  (Từ ngày 10/6/2024 đến ngày 16/6/2024)

15:18, Thứ Sáu, 14-6-2024

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 24 NĂM 2024 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH

 (Từ ngày 10/6/2024 đến ngày 16/6/2024)

                Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ hai

10/6

Sáng

 - 8h00p: Giao ban Đảng uỷ, HĐND, UBND thị trấn

- Đ/c: Thái, Hải, Hữu

Phòng làm việc BT

Chiều

 - Làm việc chuyên môn

Thứ ba
11/6

Sáng

 - 8h00p: Kiểm tra trật tự xây dựng (Cả ngày)

- Đ/c: Linh

Các khối

 -8h00p: Phối hợp kiểm tra thực địa

-Đ/c: Minh

Khối 1

Chiều

 - 14h00p: Dự Hội nghị TXCT ĐB HĐND huyện

- TT Đảng ủy, HĐND

- Lãnh đạo UBND TT

- UBMTTQVN TT;

- Các đoàn thể TT;

- Công an TT;

- Trạm y tế TT;

- Công chức UBND

Hội trường UBND TT

Thứ tư
12/6

Sáng

 - 8h00p: Họp Ban Pháp chế HĐND TT

- Các Đ/c trong Ban

Phòng họp UBND TT

 -8h00p: Họp công tác chuẩn bị tổ chức Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

- Đ/c: Hữu

HT UBND huyện

 -8h00p: Giám sát tình hình thực địa tại các khối

- Đ/c: Hải, Bạch

Các khối

 -8h30p: Làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị

- Đ/c: Châu, Luận, Vũ

HT UBND huyện

 -10h00p: Làm việc với KBNN huyện

- Đ/c: Huệ

KBNN huyện

Chiều

 - 14h00p: Giao ban cơ quan Đảng ủy TT

- Đ/c: Thái, Hải, K.Anh, Thắm, M.Tuấn

Phòng làm việc BT

 -14h00p: Họp triển khai thực hiện Đề án 06

- BTV Hội LHPN TT

Phòng họp UBND TT

 -14h00p: Gửi giấy mời đăng ký định danh điện tử

- Đ/c: Hưng

Khối 3A

Thứ năm

13/6

Sáng

 -7h30p: Dự họp về việc vận động trẻ mầm non ra học tại điểm trường trung tâm

- Đ/c: Thái, Châu

Khối 6

 - 8h00p: Họp UBMT huyện lần thứ 16

- Đ/c: Yến, Phượng

HT UBMT huyện

 -8h00p: Họp BCĐ 138&1523 thị trấn

- Các Đ/c trong BCĐ

Hội trường UBND TT

Chiều

 -14h00p: Gửi giấy mời đăng ký định danh điện tử

- Đ/c: Hưng, Cuông

Khối 4

 -14h00p: Họp về công tác vận động GPMB

- Đ/c: Châu, Vũ

Phòng họp UBND TT

Thứ sáu
14/6

Sáng

 -8h00p: Gửi giấy mời đăng ký định danh điện tử (Cả ngày)

- Đ/c: Hưng

Khối 1,5,6

 -8h00p: Dự Sinh hoạt phụ huynh nhóm trẻ khuyết tật

Theo giấy mời

Phòng họp UBND TT

 -8h00p: Tham gia họp bình xét hộ hưởng lợi

- Đ/c:Lan, Phương,Vũ

Khối 6

 -8h00p: Kiểm tra trật tự xây dựng (Cả ngày)

- Đ/c: Linh

Các khối

Chiều

 - 14h00p: Họp Thường trực HĐND thị trấn

- Đ/c: Thái, Hải, Hữu, Bạch, Châu, Yến, A.Tuấn, K.Anh, Loan, Huệ

Hội trường UBND TT

 -14h00p: Nghiên cứu hồ sơ xét xử

- Đ/c: Bình

TAND huyện

 -15h30p:Làm việc với Đảng ủy, UBND xã Tân Thành

-Đ/c: Thái, Hữu, Loan, Phương, Liên, M.Tuấn

Xã Tân Thành

Thứ bảy

15/6

Sáng

- Nghỉ

Chiều

 - Nghỉ

Chủ nhật

16/6

Sáng

 - Nghỉ

Chiều

 - Nghỉ

Các tin khác
Đăng nhập thành viên

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID