Chi tiết tin - Thị trấn Khe Sanh - Hướng Hóa

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 13 NĂM 2024 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH  (Từ ngày 25/03/2024 đến ngày 31/03/2024)

8:52, Thứ Tư, 3-4-2024

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 13 NĂM 2024 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH

 (Từ ngày 25/03/2024 đến ngày 31/03/2024)

                                                                                                              

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ hai

25/3

Sáng

 - 7h30p: Sinh hoạt chi bộ

- Đ/c: Yến, Luận, Loan, Hưng

Khối 1

-Đ/c: K.Anh

Khối 2

-Đ/c: Huệ

Khối 3B

 -8h00p: Thông báo kết luận kiểm tra tài chỉnh Đảng tại chi bộ

- Đ/c: Hải, M.Tuấn

Khối 1

 -9h30p: Giao ban Đảng ủy, HĐND, UBND TT

- Đ/c: Thái, Hải, Hữu

Phòng họp UBND TT

Chiều

 - 13h30p: Tập huấn điều tra dân số giữa kỳ (02 ngày: 25 - 26/3/2024)

- Đ/c: Yến, Ly

Chi cục thống kê

Thứ ba
26/3

Sáng

 - 8h00p: Làm việc với Thường trực Huyện ủy và BTC Huyện ủy

- Đ/c: Thái, M.Tuấn

Huyện ủy

 -8h00p: Tập huấn tuyên truyền miệng (03 ngày: 26 - 28/3/2024)

- Đ/c: Phượng, Hưng

Trung tâm

BDCT huyện

 -8h00p: Tham gia cùng Đoàn khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch

- Đ/c: Châu, Phương

Địa bàn thị trấn

Chiều

 -13h30p: Tham dự “Ngày hội chơi” chảo mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn

- Đ/c: A.Tuấn

Trường TH số 2 KS

-Đ/c: M.Tuấn

Trường THCS KS

 - 14h00p: Giao ban quốc phòng, quân sự

- Đ/c: Thái, Vĩnh, Huy

Ban CHQS huyện

 -14h30p: Họp Hội đồng xác định MĐKT TT

- Các thành viên HĐ

Phòng họp UBND TT

Thứ tư
27/3

Sáng

 - 8h00p: Làm việc với Phòng TC-KH, Phòng LĐ -TB&XH huyện; Trung tâm MT&ĐT, Điện lực Khe Sanh

- Đ/c: Thái, Hữu

- Công chức liên quan

Tại các đơn vị

 -8h00p: Họp BCH Hội NCT thị trấn

- Các Đ/c trong BCH

Hội trường UBND TT

Chiều

 - 14h00p: Dự Hội nghị đánh giá tình hình KT-XH quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024

- Đ/c: Thái, Hải, Hữu

- Theo giấy mời

Hội trường UBND TT

Thứ năm

28/3

Sáng

 -7h30p: Thông qua giáo án huấn huyện dân quân mới năm 2024 (02 ngày: 28 - 29/03/2024)

- Đ/c: Vĩnh, Trọng, Huy

Ban CHQS huyện

 - 7h30p: Làm việc với Đoàn kiểm tra Hội LHPN tỉnh

- BTV Hội LHPN TT

Phòng họp UBND TT

 - 8h00p: Kiểm tra các hộ hưởng lợi dự án

- Đ/c: Linh

Khối 6

 -8h00p: Họp tham mưu UBND huyện giải quyết kiến nghị ông Nguyễn Thành Trung

- Đ/c: Hữu, Vũ

Phòng TN&MT

 -8h00p: Dự Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững huyện năm 2023

- Đ/c: Châu

HT UBND huyện

Chiều

 - 13h30p: Dự Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước

- Đ/c: Thái, Hữu, K.Anh, Liên

HT UBND huyện

Thứ sáu
29/3

Sáng

 -7h30p: Kiểm tra trật tự xây dựng (Cả ngày)

- Đ/c: Linh

Các khối

 -8h00p: Họp phương án phân bổ vốn sự nghiệp các Chương trình MTQG năm 2024

- Đ/c: Hữu

HT UBND huyện

 -8h00p: Làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị

- Đ/c: Châu

HT UBND Huyện

 -8h00p: Họp triển khai công tác xây dựng nhà ở đại đoàn kết

- BTT UBMT TT

Hội trường UBND TT

 -8h00p: Phối hợp xác định diện tích đất với Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện

- Đ/c: Vũ

Tại thực địa

Chiều

 - 13h30p: ĐHĐB Hội LHTN thị trấn Khe Sanh nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Đ/c: Thái, Hải, Hữu

- Theo giấy mời

Hội trường UBND TT

 -14h00p: Sinh hoạt chi bộ

- Đ/c: Vũ

Khối 7

Thứ bảy

30/3

Sáng

- Nghỉ

Chiều

 - Nghỉ

Chủ nhật

31/3

Sáng

 - Nghỉ

Chiều

 - Nghỉ

Các tin khác
Đăng nhập thành viên

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID