Chi tiết tin - Thị trấn Khe Sanh - Hướng Hóa

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 22 NĂM 2023 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH  (Từ ngày 27/5/2024 đến ngày 02/6/2024)

15:28, Thứ Hai, 27-5-2024

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 22 NĂM 2023 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH

 (Từ ngày 27/5/2024 đến ngày 02/6/2024)

                Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ hai

27/5

Sáng

 - 7h30p: Dự Tổng kết năm học 2023 - 2024

- Đ/c: Thái, Châu

Trường MN Bình Minh

 - 9h00p: Giao ban Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn

- Đ/c: Thái, Hải, Hữu

Phòng làm việc

Chiều

 - 14h00p: Họp BTC đồng diễn dưỡng sinh

- Các TV trong BTC

Phòng họp UBND TT

 -14h00p: Phổi hợp khảo sát công trình đề xuất chủ trương đầu tư

- Đ/c: Linh

Các khối

 -16h00p: Hội ý Bí thư, Phó BT Chi bộ Quân sự

- Đ/c: Thái, Vĩnh

Phòng làm việc

 -16h30p: Sinh hoạt Chi bộ Quân sự tháng 5

- Đ/c: Thái, Hữu, Vĩnh, Tuấn, Huy, Trọng

Phòng họp UBND TT

Thứ ba
28/5

Sáng

 - 7h30p: Dự Tổng kết năm học 2023 - 2024

- Đ/c: Thái, Hữu, Yến

Trường TH số 1

 - 8h00p: Dự Tổng kết năm học 2023 - 2024

- Đ/c: Châu

Trường MN Khe Sanh

Chiều

 - 14h00p: Tổng kết năm học 2023 - 2024

- Đ/c: Hải, Châu

Trường TH số 2

 -14h00p: Dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ

- Đ/c: Thái, Hữu, Tới, Vĩnh

Hội trường UBND huyện

 -14h00p: Làm việc với Ngân hàng CSXH huyện

- Đ/c: Hưng, Cuông

NHCSXH

Thứ tư
29/5

Sáng

 -8h00p: Dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị

- Đ/c: Thái, Hải, Hữu

HT UBND huyện

Chiều

 - 14h00p: Thu nợ Quỹ hỗ trợ nông dân

- Đ/c: Hưng

Các khối

 - 14h00p: Thường trực Đảng ủy làm việc với UBMT, các đoàn thể và Công an thị trấn

- Đ/c: Thái, Hữu

- CT, PCT UBMT và Trưởng, phó các đoàn thể, CATT

Phòng họp UBND TT

 -14h00p: Dự Hội nghị báo cáo viên Huyện ủy

- Đ/c: Hải

Huyện ủy

Thứ năm

30/5

Sáng

 - 7h30p: Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn năm 2024 (Cả ngày)

- Đ/c: Yến, Luận

Trung tâm Chính trị huyện

 - 8h00p: Thu nợ Quỹ hỗ trợ nông dân

- Đ/c: Hưng

Các khối

 -8h00p: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy

- Đ/c: Thái, Hải, Hữu, Yến, Tới

Phòng họp UBND TT

 -8h00p: Tham gia họp đầu tư công trình MTQGDTTS

- Đ/c: Linh

Khối 6

 -9h00p: Dự Lế trao huy hiệu Đảng và Hội nghị BCH Đảng bộ TT

- Các Đ/c trong BCH;

- Theo giấy mời

Phòng họp UBND TT

Chiều

 - 13h30p: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ huyện

- Đ/c: Thái

Huyện ủy

 -14h00p: Thẩm định hồ sơ vay vốn

- Đ/c: Hưng

Khối 6

 -14h30p: Dự Hội nghị CB chủ chốt toàn huyện

- Đ/c: Thái, Hải, Hữu

Huyện ủy

Tối

 -19h00p: Giảng bài lớp Sơ cấp lý luận chính trị

- Đ/c: Thái

TT Chính trị huyện

Thứ sáu
31/5

Sáng

 - 7h30p: Giảng bài lớp Sơ cấp lý luận chính trị

- Đ/c: Thái

TT Chính trị huyện

Chiều

 - 14h00p: Họp BCH Hội Nông dân TT

- Các Đ/c trong BCH

Phòng làm việc

Thứ bảy

01/6

Sáng

- Nghỉ

Chiều

 - Nghỉ

Chủ nhật

02/6

Sáng

 - Nghỉ

Chiều

 - Nghỉ

Các tin khác
Đăng nhập thành viên

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID