Chi tiết tin - Thị trấn Khe Sanh - Hướng Hóa

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 11 NĂM 2024 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH  (Từ ngày 11/03/2024 đến ngày 17/03/2024)

15:33, Thứ Sáu, 15-3-2024

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 11 NĂM 2024 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH

 (Từ ngày 11/03/2024 đến ngày 17/03/2024)

                                                                                                              

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ hai

11/03

Sáng

 - 8h00p: Dự Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

- Đ/c: Hải

Khối 3B

 -8h00p: Đoàn Giám sát 134 của Đảng uỷ làm việc với Cấp uỷ Chi bộ Khối 2

- Đ/c: Thái, Hữu

- Các TV Đoàn GS

Khối 2

 -8h00p: Kiểm tra vay vốn

- Đ/c: Tuấn

Khối 1

Chiều

 - 14h00p: Dự Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

- Đ/c: Thái

Hội trường UBND TT

 -16h30p: Giao ban Đảng uỷ, HĐND, UBND thị trấn

- Đ/c: Thái, Hải, Hữu

Hội trường UBND TT

Thứ ba
12/03

Sáng

 - 8h00p: Làm việc với các phòng, ban  huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan

- Đ/c: Thái, Hữu, Loan, Linh

Theo kế hoạch

 -8h00p: Đoàn Kiểm tra  của UBKT Đảng uỷ làm việc với Cấp uỷ Chi bộ Khối 1.

- Đ/c: Hải

- TV Đoàn kiểm tra

Khối 1

 -8h00p:Tham gia xét xử

- Đ/c: Bình

TAND huyện

 -8h00p: Kiểm tra trật tự xây dựng

- Đ/c: Linh

Các khối

Chiều

 - 14h00p: Dự Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

- Đ/c: Thái, Hải

Khối 3B

 -14h00p: Họp BTV Hội ND thị trấn

- Đ/c: Hưng, Lan, Cuông

Phòng họp UBND TT

Thứ tư
13/03

Sáng

 - 7h30p: Dự Hội nghị phổ biến pháp luật năm 2024

- Đ/c: Thái, Hải, Hữu, Yến, Luận, Bình

Hội trường

UBND huyện

 -8h00p: Phối hợp khảo sát thiết kế công trình

- Đ/c: Linh

Khối 3B

 -8h00p: Làm việc với Chi đoàn khối 6

- Đ/c: Tuấn

Khối 6

Chiều

 -14h00p: Kiểm tra phán ánh của công dân về việc trâu bò phá hoại mùa màng

- Đ/c: Châu, Vũ

Khối 4

 -14h00p: Phối hợp kiểm tra hiện trường đường Đặng Thai Mai

- Đ/c: Linh

Khối 3B

 - 15h00p: Tham gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện ATTP trong kinh doanh dịch vụ ăn uống

- Đ/c: Phương

Khối 4

Thứ năm

14/03

Sáng

 -8h00p: Làm việc với BĐH Quỹ hỗ trợ nông dân

- Đ/c: Hưng

Hội ND huyện

 -8h00p: Họp BCĐ các chương trình MTQG

- Đ/c: Hữu, Huệ

HT UBND huyện

  -8h30p: Làm việc với Đoàn nghiên cứu thực tế Trường Chính trị Lê Duẩn

- Đ/c: Thái, Hải, Bạch, Châu

Phòng họp UBND TT

Chiều

 - 14h00p: Dự Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

- Đ/c: Thái

Khối 2

 -14h00p: Họp Ban Chỉ đạo Đề án 06 huyện Hướng Hóa năm 2024

- Đ/c: Hữu, Tới

HT UBND huyện

 -14h00p: Làm việc để xử lý, ngăn chặn việc các hộ gia đình thả rông trâu, bò phá hại mùa màng

- Đ/c: Châu, Vũ

Khối 6

 -14h00p: Làm việc với Chi hội nông dân khối 5

- Đ/c: Hưng, Cuông

Khối 5

 -14h00p: Họp triển khai một số nội dung chuẩn bị ĐHĐB MTTQVN thị trấn Khe Sanh nhiệm vụ 2024 - 2029

- Theo giấy mời

Hội trường UBND TT

Thứ sáu
15/03

Sáng

 - 7h30p: Đoàn Kiểm tra của UBKT Đảng uỷ làm việc với Chi bộ Khối 1 và Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

- Đ/c: Hải, Yến, Hưng, Loan, Luận

- TV Đoàn kiểm tra

Khối 1

 -7h30p: Dự Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm năm 2023 (Cả ngày)

- Đ/c: Hữu, Tới

HT Công an tỉnh

 -8h00p: Họp BTV hội ND huyện

- Đ/c: Hưng

Hội ND huyện

 -8h00p: Họp BCH Hội CCB huyện

- Đ/c: Luân

Hội CCB huyện

 -8h00p: Kiểm tra vay vốn

- Đ/c: Tuấn

Khối 1

Chiều

 - 14h00p: Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

- Đ/c: Thái

Hội trường UBND TT

 -14h00p: Làm việc với Chi hội nông dân khối 2

- Đ/c: Hưng

Thứ bảy

16/03

Sáng

- Nghỉ

Chiều

 - Nghỉ

Chủ nhật

17/03

Sáng

 - Nghỉ

Chiều

 - Nghỉ

Các tin khác
Đăng nhập thành viên

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID