Chi tiết tin - Thị trấn Khe Sanh - Hướng Hóa

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 03 NĂM 2024 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH  (Từ ngày 15/01/2024 đến ngày 21/01/2024)

16:57, Thứ Hai, 15-1-2024

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 03 NĂM 2024 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH

 (Từ ngày 15/01/2024 đến ngày 21/01/2024)

                Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ hai

15/01

Sáng

 - 8h00p: Giao ban lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBNDTT

- Đ/c: Thái, Hải, Hữu

Phòng họp UBND TT

 - 9h30p: Giao ban Lãnh đạo và Văn phòng UBND TT

- Đ/c: Hữu, Châu, Loan, Liên, Huệ

Phòng làm việc

Chiều

 -13h30p: Dự Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế -xã hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

- Đ/c: Hữu

HT UBND huyện

 -14h00p: Tham gia xét xử

- Đ/c: Bình

TAND huyện

 -14h00p: Tham gia duyệt quyết toán kinh phí công đoàn năm 2023

- Đ/c: Huệ

LĐLĐ huyện

- 14h30p: Họp Ban Thường trực UBMT thị trấn

Đ/c Yến, Thiệu, Tuấn

UBND thị trấn

Tối

 -19h30p: Dự Hội nghị TXCT với ĐB HĐND TT

- ĐD lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT TT;

- ĐD các đoàn thể TT;

- CA, TYT thị trấn;

- CBCC thị trấn;

- Đ/c: Vĩnh, Loan

Khối 1

- ĐD lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT TT;

- ĐD các đoàn thể TT;

- CA, TYT thị trấn;

- CBCC thị trấn;

- Đ/c: Yến, Tuấn

Khối 2

Thứ ba

16/01

Sáng

 -8h00p: Làm việc về giải quyết vướng mắc của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị

- Đ/c: Hữu, Vũ

HT Phòng TN&MT

 -8h00p: Làm việc với Ban tổ chức và các cơ quan cấp huyện

- Đ/c: Thái

Huyện ủy

Chiều

  - 14h00p: Khảo sát thực tế các mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn thị trấn

- Hội ND, CB giúp việc VP Đảng ủy.

Các khối

 -14h00p: Dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023

- Đ/c: Tuấn

HT UBMT huyện

 -14h00p: Họp xét thi đua khen thưởng năm 2023

- Các TV Hội đồng TĐKT thị trấn

Phòng họp UBND TT

Tối

 -19h30p: Dự Hội nghị TXCT với ĐB HĐND TT

- ĐD lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT TT;

- ĐD các đoàn thể TT;

- CA, TYT thị trấn;

- CBCC thị trấn;

- Đ/c: Bạch

Khối 3A

- ĐD lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT TT;

- ĐD các đoàn thể TT;

- CA, TYT thị trấn;

- CBCC thị trấn;

- Đ/c: Hữu

Khối 3B

- ĐD lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT TT;

- ĐD các đoàn thể TT;

- CA, TYT thị trấn;

- CBCC thị trấn;

- Đ/c: Hải

Khối 7

Thứ tư

17/01

Sáng

 -7h30p: Dự Hội nghị tổng kết công tác Hội CCB thị trấn năm 2023

- ĐD BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBNDTT

- ĐD UBMT và các đoàn thể TT;

- ĐD lãnh đạo công an, quân sự TT

Hội trường UBND TT

 -8h00p: Dự Hội nghị TXCT với ĐB HĐND TT

- ĐD lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT TT;

- ĐD các đoàn thể TT;

- CA, TYT thị trấn;

- CBCC thị trấn;

Khối 6

Chiều

 -14h00p: Làm việc với Ngân hàng CSXH huyện

- Đ/c: Hưng

Ngân hàng CSXH

Tối

 -19h30p: Dự Hội nghị TXCT với ĐB HĐND TT

- ĐD lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT TT;

- ĐD các đoàn thể TT;

- CA, TYT thị trấn;

- CBCC thị trấn;

- Đ/c: Châu, Trọng

Khối 4

- ĐD lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT TT;

- ĐD các đoàn thể TT;

- CA, TYT thị trấn;

- CBCC thị trấn.

Khối 5

Thứ năm

18/01

Sáng

  - 7h30p: Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

- Đ/c: Thái, Hải

Hội trường UBND TT

 -7h30p: Tổ chức tình nguyện rửa xe gây quỹ(Cả ngày)

- Đ/c: Tuấn

Khối 3A

 -8h00p: Họp BTV Hội LHPN TT

- Các Đ/c trong BTV

Phòng làm việc

Chiều

 -13h30p: Kiểm tra tình hình gieo cấy vị đông xuân (02 ngày: 18 - 19/01/2024)

- Đ/c: Hưng, Cuông

Các khối

 -14h00p: Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Thanh tra huyện

- Đ/c: Hữu, Luận, Liên

HT UBND huyện

 -15h00p: BTV Đảng ủy TT làm việc với Cấp ủy Chi bộ Trường PTDTNT huyện

- Theo giấy mời

Trường PTDTNT

Thứ sáu

19/01

Sáng

  - 8h00p: Dự Hội nghị Báo cáo viên Huyện ủy

- Đ/c: Thái

Trung tâm BDCT

Chiều

 -14h00p: Họp BCH Hội LHPN TT

- Các Đ/c trong BCH

Phòng họp UBND TT

 -14h00p: Dự Hội nghị tổng kết KT-XH, QP-AN và xây dựng cơ sở năm 2023

- BTV Đảng ủy;

- TT HĐND TT;

- Lãnh đạo UBND TT

- CT UBMT TT;

- Trưởng các Đoàn thể;

- BCH Công an, Ban CHQS TT;

- Trưởng, phó ban BVDP TT;

- Trạm trưởng TYT;

- CB, CC, người hoạt động không chuyên trách TT.

Hội trường UBND TT

Thứ bảy

20/01

Sáng

 - Nghỉ

Chiều

 - Nghỉ

Chủ nhật

21/01

Sáng

  - Nghỉ

Chiều

  - Nghỉ

Các tin khác
Đăng nhập thành viên

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID