Chi tiết tin - Thị trấn Khe Sanh - Hướng Hóa

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 49 NĂM 2023 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH  (Từ ngày 04/12/2023 đến ngày 10/12/2023)

10:16, Thứ Sáu, 8-12-2023

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 49 NĂM 2023 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH

 (Từ ngày 04/12/2023 đến ngày 10/12/2023)

                                                                                                              

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ hai

04/12

Sáng

 -7h45p: Dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

- Các Đ/c UV BCH Đảng bộ TT;

- CT, PCT UBMT TT;

- Trưởng, phó các đoàn thể TT;

- Công chức TT;

- Tập thể chỉ hủy CATT, BCHQS TT.

Hội trường UBND TT

 -9h00p: Giao ban đầu tuần

- Đ/c: Hữu, Châu

- Công chưc TT

Phòng làm việc

Chiều

 - Làm việc chuyên môn

Tối

 -19h00p: Tham dự TXCT trước kỳ họp thứ bảy

- Đ/c: Châu, Thiệu, Luận, Vĩnh, Loan

Khối 1

-Đ/c: Hữu, Yến, K.Anh

Khối 2

Thứ ba
05/12

Sáng

 -7h30p: Tham gia diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm công tác truyền thông bình đẳng giới

- Đ/c: Phượng

Trung tâm VHTT

 -8h00h: Giao ban Thường trực Đảng ủy

- Đ/c: Tâm, Hải, Hữu, K.Anh

Hội trường UBND TT

 - 9h00p: Phối hợp giải quyết đơn của công dân

- Đ/c: Linh

Khối 7

Chiều

 - Làm việc chuyên môn

   

Tối

 -19h00p: Tham dự TXCT trước kỳ họp thứ bảy

- Đ/c: Yến, Tới, Lan, Liên

Khối 3A

-Đ/c: Châu, Thiệu, Linh

Khối 4

Thứ tư
06/12

Sáng

  -8h00p: Tham dự TXCT trước kỳ họp thứ bảy

- Đ/c: Tuấn, Vĩnh, Phương

Khối 6

 -9h00p: Làm việc với Thanh tra huyện

- Đ/c: Hữu, Loan, Huệ

Thanh tra huyện

Chiều

 - 14h00p: Họp đánh giá công chức năm 2023

- Đ/c: Hữu, Châu

- Tập thể BCHQS TT;

- Công chức TT.

Hội trường UBND TT

Tối

-19h00p: Tham dự TXCT trước kỳ họp thứ bảy

-Đ/c: Tới, Tuấn, Huệ

Khối 5

-Đ/c: Hữu, Loan, Thiệu

Khối 7

Thứ năm

07/12

Sáng

 -7h30p: Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện

- Các đoàn thể TT

Phòng họp UBND TT

 -7h30p: Tập huấn kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ nữ các cấp (02 ngày: 07 - 08/12/2023)

- Đ/c: Yến

TP. Đông Hà

 - 8h00p: Tham gia Đoàn kiểm tra về phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi huyện Hướng Hóa

- Đ/c: Châu

Địa bàn thị trấn

Chiều

 - 13h30p: Dự Hội nghị trao giấy chứng nhận, khen thưởng sản phẩm OCOP 3 sao năm 2022 trên địa bàn huyện Hướng Hóa

- Đ/c: Hữu

Hội trường

UBND huyện

 -13h30p: Sinh hoạt tổ Đảng

-Đ/c: Luận

Khối 1

Thứ sáu
08/12

Sáng

 - 8h00p: Kiểm điểm tập thể, cá nhân BTV Hội LHPN

- BTV Hội LHPN TT

Phòng làm việc

 -8h00p: Sinh hoạt tổ Đảng

- Đ/c: Yến, Hưng, Loan

Khối 1

 -8h00p: Tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ

- Đ/c: Tuấn

UBMT huyện

 -8h00p: Dự hội thi tìm hiểu chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm

- Đ/c: Hưng

NH Bảo Cường

 -8h00p: Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành chống thất thu, thu hồi nợ thuế

Đ/c: Linh

Địa bàn thị trấn

Chiều

 - 13h30p: Sinh hoạt tổ Đảng

-Đ/c: Phượng

Khối 3A

-Đ/c: Huệ

Khối 3B

Thứ bảy

09/12

Sáng

- 8h00p: Dự Hội nghị tuyên truyền, tập huấn kỹ năng cơ bản về công tác PCCC và CNCH

- Tập thể LĐ Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT TT;

- Các đoàn thể TT;

- Công chức, CB không chuyên trách, NLĐ UBND TT.

Sân vận động huyện

 -8h00p: Đánh giá, phân loại năm 2023

- BCH Hội LHPN TT

Phòng họp UBND TT

Chiều

 - Nghỉ

Chủ nhật

10/12

Sáng

 - Nghỉ

Chiều

 - Nghỉ

Các tin khác
Đăng nhập thành viên

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID