Chi tiết tin - Thị trấn Khe Sanh - Hướng Hóa

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 01 NĂM 2024 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH  (Từ ngày 02/01/2024 đến ngày 07/01/2024)

9:21, Thứ Sáu, 5-1-2024


LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 01 NĂM 2024 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH

 (Từ ngày 02/01/2024 đến ngày 07/01/2024)

                                                                                                              

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ hai

01/01

Sáng

 - Nghỉ tết dương lịch

   

Chiều

 - Nghỉ tết dương lịch

Thứ ba
02/01

Sáng

 - 10h00p: Dự bàn giao công tác giữa Đ/c Nguyên BTĐU với Đ/c BTĐU thị trấn

- Đ/c: Tâm, Thái, Hải, Hữu, Yến, Huệ, K.Anh, Thắm

Hội trường UBND TT

Chiều

 - 13h30p: Kiểm tra sử dụng vốn vay

- Đ/c: Hưng, Cuông

Khối 3A

Thứ tư
03/01

Sáng

 - 8h00p: Tham gia chi trả tiền đền bù đường Khe Sanh - Sa Trầm

- Đ/c: Vũ

Hội trường UBND TT

 -8h00p: Tiếp công dân thường xuyên

- Đ/c: Hữu, Bình

Phòng làm việc

Chiều

 - 13h30p: Kiểm tra sử dụng vốn vay

- Đ/c: Hưng, Cuông

Khối 3B

Thứ năm

04/01

Sáng

 - 7h30p: Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh và xây dựng cơ sở năm 2023

- Đ/c: Thái, Hữu, Tới, Vĩnh

Hội trường

UBND huyện

 -7h30p: Dự tổng kết công tác Hội CCB huyện (Cả ngày)

- Đ/c: Luân, Cương

Hội CCB huyện

 -8h00p: Kiểm tra tình hình chuẩn bị gieo cấy lúa vụ Đông Xuân

- Đ/c Hưng

Các khối

 -8h00p: Kiểm tra để giải quyết đơn kiến nghị của công dân

- Đ/c: Linh

Khối 7

 -8h00p: Làm việc về giải quyết đơn kiến nghị của công dân Đỗ Tất Thành - Khối 3B

- Đ/c: Châu, Vũ

Phòng họp UBND TT

Chiều

 - 14h00p: Dự Hội nghị tổng kết ngành Văn hóa và Thông tin năm 2023

- Đ/c: Châu, Phương

Hội trường

LĐLĐ huyện

 - 14h00p: Kiểm tra sử dụng vốn vay

- Đ/c: Hưng

Khối 6

 -14h00p: Làm việc về giải quyết đơn thư của ông Lê Đình Mong

- Đ/c: Châu, Vũ

Tại thực địa

Thứ sáu
05/01

Sáng

 - 7h30p: Thâm nhập quân năm 2024

- Đ/c: Vĩnh, Trọng, Huy

Địa bàn thị trấn

 - 7h30p: Kiểm tra sử dụng vốn vay

- Đ/c: Hưng, Cuông

Khối 7

Chiều

 - 14h00p: Dự Hội nghị báo cáo nhanh kết quả ĐH Nông dân toàn quốc và triển khai Nghị định 37 về hỗ trợ nông dân

Các Đ/c trong BCH Hội ND

Hội trường UBNDTT

Thứ bảy

06/01

Sáng

- Nghỉ

Chiều

 - Nghỉ

Chủ nhật

07/01

Sáng

 - Nghỉ

Chiều

 - Nghỉ

Các tin khác
Đăng nhập thành viên

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID