Chi tiết tin - Thị trấn Khe Sanh - Hướng Hóa

HĐND thị trấn Khe Sanh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND thị trấn khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

11:20, Thứ Bảy, 9-7-2022

Ngày 04/5/2021, HĐND thị trấn Khe Sanh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND thị trấn khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Thị Sâm, Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện - đại diện Thường trực HĐND huyện.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Khoa, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND thị trấn Khe Sanh trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân cử do HĐND tỉnh tặng (ảnh: Hà Phương)

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, cử tri thị trấn Khe Sanh đã bầu ra 32 đại biểu HĐND thị trấn, cơ cấu đại biểu đã đảm bảo được tính đại diện của các thành phần dân tộc trong thị trấn, đến cuối nhiệm kỳ còn 31 đại biểu (chết một đại biểu). Hoạt động của HĐND thị trấn có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đổi mới về nội dung, hình thức; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan dân cử ở địa phương, không ngừng phát huy vai trò của cơ quan đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Chất lượng hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, đại biểu HĐND thị trấn được nâng lên rõ nét. Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND thị trấn tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức, hiệu quả thiết thực, số lượng chất lượng các cuộc giám sát được nâng lên, qua giám sát đã kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất cập trong quá trình thực hiện... Trong nhiệm kỳ, HĐND thị trấn đã tổ chức 11 kỳ họp, trong đó có 10 kỳ họp thường kỳ, 01 kỳ họp chuyên đề (kỳ họp bất thường) và 01 hội nghị tổng kết nhiệm kỳ; đã ban hành 51 Nghị quyết, bao gồm: 11 nghị quyết về công tác bầu cử, miễn nhiệm các chức danh do HĐND bầu, miễn nhiệm; 02 nghị quyết về quy chế tiếp công dân và Quy chế hoạt động của HĐND thị trấn; 01 nghị quyết về phê chuẩn kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thị trấn bầu; 10 nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh thị trấn; 05 nghị quyết về thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương; 05 nghị quyết về quyết toán ngân sách Nhà nước; 05 nghị quyết về  phân bổ kết dư ngân sách địa phương; 02 nghị quyết về điều chỉnh ngân sách địa phương; 05 nghị quyết về chương trình tổ chức các kỳ họp thường kỳ của HĐND thị trấn; 05 nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND thị trấn. Trong đó có nhiều quyết sách quan trọng về lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đã huy động được nguồn lực xã hội, sự đồng thuận của Nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội của thị trấn phát triển.

Toàn cảnh hội nghị (ảnh Hà Phương)

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận các báo cáo hoạt động của HĐND thị trấn nhiệm kỳ 2016 - 2021; nghe các tham luận của Ban Kinh tế xã hội trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND thị trấn trong công tác hoạt động; tham luận của Công an thị trấn Khe Sanh trong việc triển khai Nghị quyết thực hiện công tác bảo đảm trật tự đô thị và công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm.

Đồng chí Trần Văn Bạch, Phó Chủ tịch HĐND thị trấn đọc báo cáo Tổng kết hoạt động HĐND thị trấn khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 (ảnh: Hà Phương)

Nhân dịp này, HĐND thị trấn đã tổ chức trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân cử cho 10 đồng chí và tặng giấy khen cho 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, giúp việc hoạt động của HĐND thị trấn, nhiệm kỳ 2016 -  2021.

Tác giả bài viết: Bùi Phượng

Các tin khác
Đăng nhập thành viên

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID