Chi tiết tin - Thị trấn Khe Sanh - Hướng Hóa

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyến đổi số quốc gia” trên địa bàn thị trấn Khe Sanh năm 2023

9:24, Thứ Năm, 13-4-2023

tải văn bản tại đây

Các tin khác
Đăng nhập thành viên

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID