Chi tiết tin - Thị trấn Khe Sanh - Hướng Hóa

Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu HĐND thị trấn khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

19:49, Thứ Bảy, 9-7-2022

Cán bộ và Nhân dân thị trấn Khe Sanh hướng về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra vào chủ nhật, ngày 23/5/2021, là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Những ngày này, Đảng ủy - HĐND - UBND thị trấn Khe Sanh đã chỉ đạo Ủy ban Mặt trận và các ban ngành, đoàn thể thị trấn tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân tham gia công tác chuẩn bị bầu cử, thực hiện tốt trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân góp phần đảm bảo cuộc bầu cử thành công. Về số lượng người ứng cử đại biểu HĐND thị trấn khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm có 48 người, phân bổ tại 8 đơn vị bầu cử được các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các khối dân cư lựa chọn và giới thiệu. Cử tri thị trấn tích cực tham gia bầu cử để sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào HĐND thị trấn khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026; góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu HĐND thị trấn khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đơn vị bầu cử số 1 (Khối 1)


Đơn vị bầu cử số 2 (Khối 2)Đơn vị bầu cử số 3 (Khối 3A)

Đơn vị bầu cử số 4 (Khối 3B)

Đơn vị bầu cử số 5 (Khối 4)Đơn vị bầu cử số 6 (Khối 5)Đơn vị bầu cử số 7 (Khối 6)

Đơn vị bầu cử số 8 (Khối 7)
Các tin khác
Đăng nhập thành viên

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID