Chi tiết tin - Thị trấn Khe Sanh - Hướng Hóa

Thị trấn Khe Sanh áp dụng Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

16:12, Thứ Sáu, 29-4-2022

Bắt đầu từ 18 giờ, ngày 11/5/2021 trên địa bàn thị trấn Khe Sanh áp dụng chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng chính phủ theo Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc áp dụng một số biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19: Tải file tại đây

Tác giả bài viết: Bùi Phượng

Các tin khác
Đăng nhập thành viên

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID