TIN TỨC SỰ KIỆN - Thị trấn Khe Sanh - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 20
  • pageHolder.getNumberObjects() - 30
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0

TIN TỨC SỰ KIỆN

Hướng Hoá: Khai giảng lớp truyền dạy nghệ thuật trình diễn cồng chiêng của đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 25/7/2023, tại xã Hướng Việt, Phòng VH&TT huyện Hướng Hoá tổ chức khai giảng lớp truyền dạy nghệ thuật trình diễn cồng chiêng của đồng bào dân tộc thiểu số.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Ban hành Nghị quyết về Nâng cao chỉ số Chuyển đổi số (DTI) tỉnh Quảng Trị

Ngày 19/7/2023, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 03 - NQ/BCSĐ về nâng cao chỉ số Chuyển đổi số (DTI) tỉnh Quảng Trị.

Hơn 170 cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, trang bị kiến thức về ứng dụng CNTT phục vụ quản lý hành chính nhà nước

Trong 2 ngày (16/5 – 17/5/2023), tại TP Đông Hà, Trung tâm Tin học tỉnh tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ công tác năm 2023 cho các đơn vị, địa phương với hơn 170 người tham gia.

« 1 2 3 4 5 »
Đăng nhập thành viên

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID