Thông tin tuyên truyền - Thị trấn Khe Sanh - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Hướng Hoá: Khai giảng lớp tập huấn kỹ năng sử dụng các ứng dụng công nghệ số cho Tổ công nghệ số cấp xã, cấp thôn trên địa bàn huyện Hướng Hóa năm 2023

Ngày 25/7/2023, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hoá phối hợp với Trung tâm Viễn thông Hướng Hóa tổ chức khai giảng lớp tập huấn kỹ năng sử dụng các ứng dụng công nghệ số cho Tổ công nghệ số cấp xã, cấp thôn trên địa bàn huyện Hướng Hóa năm 2023.

Hướng Hóa đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi

Những năm trở lại đây, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được xem là phong trào thi đua trọng tâm và xuyên suốt của các cấp Hội nông dân tại huyện Hướng Hóa. Thông qua phong trào đã góp phần quan trọng làm thay đổi cách nghĩ, cách...

Thành công bước đầu với sản phẩm rượu chuối mật mốc men lá ở Hướng Hoá

Xuất thân từ nhà nông nên vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Lợi và chị Nguyễn Thị Bích Chi ở thôn Tân Hào, xã Tân Liên có chung niềm đam mê tìm tòi để làm ra sản phẩm từ nông sản, mang đặc trưng vùng miền. Sau thời gian nghiên cứu và thử nghiệm, vợ chồng anh chị thành công bước đầu với việc chế xuất ra sản phẩm...

UBND thị trấn Khe Sanh ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

Ngày 14/02/2022, UBND thị trấn Khe Sanh ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022.

Đăng nhập thành viên

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID