Chi tiết tin - Thị trấn Khe Sanh - Hướng Hóa

Tìm hiểu một số quy định về chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

9:0, Thứ Tư, 23-8-2023

1. Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính giấy tờ, văn bản?
- Theo khoản 9 Điều 3 Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 quy định: “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính dạng văn bản giấy để chứng thực bản sao bằng hình thức điện tử là đúng với bản chính.”
2. Giá trị pháp lý của bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính:
Theo khoản 3 Điều 10 Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 quy định: “Bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính dạng văn bản giấy theo quy định tại Nghị định này có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”
3.  Lợi ích của dịch vụ Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính:

 

4. Một số quy định về chứng thực bản sao điện tử từ bản chính
Về thẩm quyền, thời hạn, địa điểm thực hiện chứng thực; giấy tờ, văn bản làm cơ sở thực hiện chứng thực; trách nhiệm của người tiếp nhận hồ sơ, người thực hiện chứng thực, người yêu cầu chứng thực và phí chứng thực bản sao điện tử từ bản chính được áp dụng theo quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP. Thông tư số 01/2020/TT-BTP và Thông tư số 226/2016/TT-BTC, trong đó lưu ý một số nội dung sau:
- Đối với việc thu phí chứng thực:
Cơ quan thực hiện chứng thực chỉ thu phí bản sao giấy được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính khi người dân có yêu cầu chứng thực một trong hai thủ tục này.
Trường hợp người dân có yêu cầu thực hiện đồng thời 02 thủ tục gồm: chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực bản sao điện tử từ bản chính thì cơ quan thực hiện chứng thực thu phí đối với cả 02 thủ tục này.
- Về cách ghi số chứng thực:
Bản sao giấy được chứng thực từ bản chính và bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính được thực hiện theo các quy định tại các văn bản khác nhau nên mang hệ thống số khác nhau. Khi người dân có yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính thì cơ quan thực hiện chứng thực ghi số chứng thực theo quy định tại Điều 13, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và Điều 4 Thông tư số 01/2020/TT-BTP.
Trường hợp cơ quan có thẩm quyền chứng thực thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo yêu cầu của người dân thì lấy số theo quy trình cấp bản sao điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
5. Cách thức công dân nộp hồ sơ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính 
Cách 1 Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, phường/Phòng Tư pháp
Cách 2: Đặt lịch hẹn trên cổng dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn, sau đó người dân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, phường/Phòng Tư pháp theo lịch hẹn.

a) Cách thức thực hiện

Người dân, doanh nghiệp truy cập vào cổng DVCQG, chọn menu “Dịch vụ công nổi bật”,  tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/ như sau:

Người dân, doanh nghiệp (ND/DN) chọn thủ tục: “Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận”, hệ thống hiển thị màn hình hướng dẫn thông tin thủ tục hành chính như sau:

Tại màn hình hướng dẫn thông tin thủ tục hành chính, ND/DN chọn UBND cấp xã hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện để đăng ký đặt lịch hẹn chứng thực, sau đó bấm nút [Đồng ý], như sau:

Sau khi chọn cơ quan chứng thực, hệ thống hiển thị màn hình đặt lịch hẹn như sau:

ND/DN chọn loại giấy tờ cần chứng thực, chọn ngày hẹn, giờ hẹn (những ngày, giờ hẹn nào đã đủ lượt đặt lịch hẹn, hệ thống tự động ẩn đi):

 

Sau khi chọn loại giấy tờ và chọn ngày giờ hẹn, ND/DN bấm nút [Đặt lịch hẹn], hệ thống hiển thị thông báo thành công và mã lịch hẹn:

Đồng thời hệ thống gửi sms tới số điện thoại của ND/DN thông báo mã lịch hẹn và thời gian hẹn.Trong trường hợp cán bộ tư pháp hẹn lại vào thời điểm khác, hệ thống sẽ gửi sms tới số điện thoại của ND/DN thông báo thời gian hẹn lại, đồng thời notify tới tài khoản DVCQG của ND/DN. ND/DN đến cơ quan đã đăng ký chứng thực theo lịch hẹn, mang bản chính giấy tờ cần chứng thực, nộp lệ phí chứng thực.

b) Nhận kết quả chứng thực bản sao điện tử

Trường hợp ND/DN có tài khoản cổng DVCQG và đăng ký chứng thực bằng hình thức đặt lịch hẹn hoặc khi tới cơ quan tư pháp, ND/DN thông báo với cán bộ tư pháp có tài khoản DVCQG và cung cấp CMND/CCCD hoặc MST (với doanh nghiệp), khi đó sau khi cơ quan tư pháp hoàn tất việc cấp bản chứng thực điện tử, thì hồ sơ sẽ được gửi về tài khoản DVCQG của ND/DN như sau:

 

Để xem file kết quả, ND/DN bấm nút [Xem giấy tờ] trên hồ sơ, hệ thống hiển thị màn hình như sau:

ND/DN bấm nút [Xem chi tiết], hệ thống hiển thị file CTĐT

Các tin khác
Đăng nhập thành viên

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID