Chi tiết tin - Thị trấn Khe Sanh - Hướng Hóa

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 48 NĂM 2022 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH  (Từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12//2022)

8:35, Thứ Tư, 30-11-2022

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 48 NĂM 2022 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH

 (Từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12//2022)

                                                                                                              

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ hai

28/11

Sáng

 - 8h00p: Tập huấn về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC (cả ngày)

- Đ/c: Luận, Bình, Lan, Liên, Vũ

TP. Đông Hà

 - 9h00p: Giao ban thường trực Đảng ủy

- Đ/c: Hải

Hội trường UBND TT

 - 8h00p: Họp BCH Hội NCT TT

- BCH Hội NCT TT

Phòng họp UBND TT

Chiều

 - Làm việc chuyên môn

Thứ ba
29/11

Sáng

  - 7h00p: Tập huấn dịch vụ môi trường rừng (cả ngày)

- Đ/c: Châu

Tp. Đông Hà

 - 9h30p: Tham gia ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ cấp xã, cấp huyện trên địa bàn huyện Hướng Hóa

- Đ/c: Châu, Vũ

Hội trường

UBND huyện

Chiều

 - 14h00p: Khảo sát nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng

- Đ/c: Linh

Khối 6

Thứ tư
30/11

Sáng

 - 7h30p: Hội nghị tập huấn hướng dẫn tổ chức sinh hoạt và lập kế hoạch tổ chức truyền thông (cả ngày)

- Đ/c: Phượng, Ly

Khách sạn Khánh Phương

Chiều

 - 14h00p: Dự hội nghị Báo cáo viên Huyện ủy

- Đ/c: Tâm

Huyện ủy

 -14h00p: Họp lấy ý kiến KDC về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất

- Đ/c: Châu, Vũ

TTHTCĐ khối 3A

Thứ năm

01/12

 Sáng

 - 7h30p: Sơ kết ĐBBP khối 3B

- Đc: Huệ

Nhà SHCĐ khối 3B

 - 8h00p: Tập huấn triển khai giám sát, đánh giá hoạt động Dự án 08 (02 ngày)

- Đ/c: Phượng, Ly

Nhà khách Tỉnh ủy

 - 8h00p: Dự hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ ĐBBP khối 3B

- Đ/c: Hải

Nhà SHCĐ khối 3B

Chiều

 - 14h00p: Tổng kết thực hiện công tác quân sự, quốc phòng năm 2022

- Đc: Vĩnh

Ban CHQS huyện

Thứ sáu
02/12

Sáng

 - 8h00p: Làm việc về giải quyết đơn kiến nghị của công dân

- Đ/c: Châu, Linh

Phòng họp UBND TT

Chiều

 - Làm việc chuyên môn

 

Thứ bảy

03/12

Sáng

- Nghỉ

Chiều

 - Nghỉ

Chủ nhật

04/12

Sáng

 - Nghỉ

Chiều

 - Nghỉ

Các tin khác
Đăng nhập thành viên

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID