Chi tiết tin - Thị trấn Khe Sanh - Hướng Hóa

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 39 NĂM 2022 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH  (Từ ngày 26/09/2022 đến ngày 02/10/2022)

8:46, Thứ Sáu, 30-9-2022

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 39 NĂM 2022 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH

 (Từ ngày 26/09/2022 đến ngày 02/10/2022)

                                                                                                              

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

 

Thứ hai

26/9

Sáng

 - 9h00p: Giao ban Thường trực Đảng ủy

-Đ/c Tâm; các đ/c Phó Bí Thư Đảng ủy

Hội trường UBND TT

 

Chiều

 - 14h00p: Họp Ban Thường Vụ Hội LHPN TT

- Ban Thường vụ Hội LHPN TT

Phòng làm việc

 

 - 14h00p: Họp triển khai công tác ứng phó với bão Noru (bão số 4)

- Thành viên BCH PCTT&TKCN TT;

- Chủ Tịch UBMT& Trưởng các đoàn thể chính trị-xã hội TT

- Khối trưởng các khối.

Phòng họp UBND TT

 

Thứ ba
27/9

Sáng

  -7h30p: Kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022.

- Ban Chỉ huy Quân sự TT Khe Sanh

-Hội trường

BCH Quân sự huyện

 

 -7h30p: Giấy mời họp rà soát, đối chiếu quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phân khu xây dựng

- Đ/c: Châu

Hội trường

UBND huyện

 

Chiều

 - Làm việc chuyên môn

 

Thứ tư
28/9

Sáng

 - Làm việc chuyên môn

     

Chiều

 - Làm việc chuyên môn

                                                                                                        

   

Thứ năm

29/9

Sáng

 - 7h30p: Tập huấn nghiệp vụ điều tra cơ sở SXKD cá thể năm 2022 (02 ngày,  27/9 – 28/9/2022)

- Đ/c:Yến,  Ly

Cục thống kê tỉnh

 

Chiều

 - 14h00p: Làm việc về tình hình, tiến độ đo đạc, cấp GCN QSD đất ở, đất sản xuất.

- Đ/c: Châu

Hội trường UBND huyện

 

 

 - 14h00p: Tham gia xét xử

- Đ/c: Bình

TAND huyện

 

 - 15h30p: Tham gia xét xử

- Đ/c: Bình

TAND huyện

 

Thứ sáu
30/9

Sáng

 - Làm việc chuyên môn

   

Chiều

 - 14h00p: Làm việc về xử lý kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thuận (Khối 2)

- Đ/c: Châu, Linh

Tại thực địa

 

 - 14h00p: Họp BCH Hội LHPN TT

- Các Đ/c trong BCH Hội LHPN TT

Phòng làm việc

 

 -14h30p: Tham gia xét xử

- Đ/c: Bình

TAND huyện

 

Thứ bảy

01/10

Sáng

- Nghỉ

 

Chiều

 - Nghỉ

 

Chủ nhật

02/10

Sáng

 - Nghỉ

 

Chiều

 - Nghỉ

 

Các tin khác
Đăng nhập thành viên

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID