Chi tiết tin - Thị trấn Khe Sanh - Hướng Hóa

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 47 NĂM 2022 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH  (Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022)

8:34, Thứ Tư, 30-11-2022

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 47 NĂM 2022 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH

 (Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022)

                                                                                                              

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ hai

21/11

Sáng

 - 7h30p: Sinh hoạt chi bộ

- Đ/c: Yến, A.Tuấn, Hưng, Vĩnh, Loan

Khối 1

 -7h30p: Trao tặng huy hiệu Đảng đợt 07/11/2022

- Các Đ/c theo thành phần giấy mời

Hội trường UBND TT

 -9h00p: Giao ban Thường trực Đảng ủy

- Đ/c: Tâm, Hải

Hội trường UBND TT

Chiều

 - 14h00p: Sinh hoạt Chi bộ

- Đ/c: Luận

Khối 1

 - 14h00p: Khảo sát tuyến đường giao thông

- Đ/c: Linh

Khối 6

 - 14h30p: Họp giải quyết đề nghị của Doanh nghiệp

- Đ/c: Châu, Vũ

Hội trường

UBND huyện

Thứ ba
22/11

Sáng

 - 8h00p: Tham gia phối hợp kiểm kê tài sản bị ảnh hưởng để hỗ trợ GPMB

- Đ/c: Châu, Vũ

Tại thực địa

 -8h00p: Họp xét khen thưởng UBMT và các đoàn thể

- CT UBMT và các đoàn thể

Phòng làm việc

Chiều

 - 14h00p: Làm việc với Ban ATGT huyện

- ĐD lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMT TT;

- Các TV Ban ATGT TT.

Hội trường UBND TT

 -14h00p: Kiểm tra thực địa và xác định phạm vi thu hồi đất

- Đ/c: Vũ

Ban QLDA huyện

 -14h00p: Tham gia xét xử

- Đ/c: Bình

TAND huyện

Thứ tư
23/11

Sáng

 - 10h00p: Làm việc để giải quyết hành vi lấn chiếm lòng, lề đường

- Đ/c: Châu, Linh

Phòng họp UBND TT

Chiều

 - 14h00p: Dự Hội nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022

- ĐD lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT TT;

- Trưởng các Đoàn thể TT;

- TV BCĐ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Hội trường UBND TT

 -15h00p: Họp đánh giá công chức TT

- PCT UBND TT;

- Công chức TT

Hội trường UBND TT

Thứ năm

24/11

Sáng

 - 7h30: Thực hiện công tác kiểm tra cuối năm Hội NCT TT

- BCH Hội NCT TT

Phòng họp UBND TT

 -7h30p: Sinh hoạt chi bộ

- Đ/c: K.Anh

Khối 2

 -8h00p: Tham gia buổi chi trả tiền bồi thường GPMB

- Đ/c: Châu

Hội trường UBND TT

 -10h00p: Tham gia nghiệm thu đập hồ khối 7

- Đ/c: Châu

Khối 7

Chiều

 - 14h00p: Dự TXCT trước kỳ họp thứ mười HĐND huyện

- Đ/c: Tâm

Xã Tân Lập

Thứ sáu
25/11

Sáng

 - 7h30p: Dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ ĐBBP Khối 1

- ĐD BTV Đảng ủy;

- ĐD UBND, UBMT thị trấn;

Nhà cộng đồng Khối 1

 -7h30p: Tập huấn thanh toán không dùng tiền mặt cho Tổ công nghệ số cộng đồng

- Đ/c: Liên

Khách sạn Thái Ninh

 -7h30p: Khảo sát như cầu đầu tư cơ sở hạ tầng

- Đ/c: Linh

Khối 6

 - 8h00p: Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ mười HĐND huyện khóa XI

- TT Đảng ủy, HĐND TT;

- Lãnh đạo UBND TT;

- Các BNĐT TT;

- Công chức TT.

Hội trường UBND TT

Chiều

 - 13h30p: Sinh hoạt Chi bộ

- Đ/c: Bạch, Lan, Phương, Liên, Ly

Khối 3A

-Đ/c: Huệ

Khối 3B

-Đ/c: Hải

Khối 7

 -14h00p: Họp trực tuyến rà soát cung cấp danh mục DVC trực tuyến cấp huyện, xã

- Đ/c: Châu, Luận

Hội trường UBND TT

Thứ bảy

26/11

Sáng

- Nghỉ

Chiều

 - Nghỉ

Chủ nhật

27/11

Sáng

 - Nghỉ

Chiều

 - Nghỉ

Các tin khác
Đăng nhập thành viên

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID