Chi tiết tin - Thị trấn Khe Sanh - Hướng Hóa

Kỳ họp thứ hai HĐND thị trấn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

16:20, Thứ Sáu, 29-4-2022

Ngày 22/7/2021, Hội đồng nhân dân thị trấn Khe Sanh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ hai.

 Ngày 22/7/2021, Hội đồng nhân dân thị trấn Khe Sanh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức Kỳ họp thứ Hai.

 Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe UBND thị trấn báo cáo về phương hướng nhiệm vụ và các mục tiêu cụ thể về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng chính quyền; báo cáo dự toán thu, chi ngân sách thị trấn năm 2021

Trong 6 tháng mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do dịch Covid -19, nhưng dưới sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ, HĐND, UBND thị trấn đã tập trung mọi nguồn lực, bằng nhiều giải pháp phù hợp để triển khai, khắc phục mọi khó khăn đảm bảo duy trì phát triển kinh tế - xã hội: Giá trị sản xuất: ước đạt 292,5 tỷ đồng, đạt 66,1% so với kế hoạch (KH: 442,4 tỷ đồng) và tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.Tổng thu: 4.322.157.165 đồng đạt 79,3 % so với dự toán giao. do ảnh hưởng của dịch bệnh covid - 19 nên một số ngành nghề phải tạm dừng kinh doanh để phòng, chống dịch. Tuy nhiên, người dân đã thay đổi các phương thức kinh doanh, buôn bán để đảm bảo phòng chống dịch vừa đảm bảo phát triển kinh tế, nên các hoạt động kinh doanh cơ bản ổn định hơn so với cùng kỳ năm trước; nhất là các loại hình kinh doanh dịch vụ lưu trú và hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phát triển về quy mô lẫn số lượng. Hàng hóa cơ bản đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn thị trấn. Bên cạnh đó thị trấn Khe Sanh cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 chất lượng dạy và học được chú trọng, công tác huy động và duy trì số lượng học sinh các bậc học đạt kết quả tốt. Công tác y tế, dân số, chính sách xã hội, vệ sinh môi trường, An ninh  - Quốc phòng trên địa bàn thị trấn được giữ vững ổn định. Công tác GPMB trên địa bàn xã được đặc biệt quan tâm; công tác phòng chống dịch luôn được quan tâm và  đảm bảo “4 tại chỗ”; thị trấn đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 và tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất bầu đủ các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND thị trấn.

 Để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và quốc phòng địa phương 6 tháng cuối năm, các địa biểu tập trung thảo luận một số nhiệm vụ: tập trung rà soát cụ thể các chỉ tiêu kế hoạch, đưa ra giải pháp phù hợp, linh hoạt cùng với sự quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành; tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống covid 19 trên địa bàn đồng thời thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh Covid - 19, bảo đảm sức khỏe nhân dân vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng vững chắc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Khe Sanh lần thứ X đề ra.Triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác GPMB các dự án trên địa bàn thị trấn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác cải cách hành chính; Tăng cường các biện pháp tăng thu ngân sách đảm bảo thực hiện dự toán ngân sách đã giao; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu, chi ngân sách; Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhất là quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, tài chính, ngân sách. Tăng cường công tác phối hợp để đấu tranh triệt phá các giây buôn bán ma túy trên địa bàn nhằm giảm thiểu mức thấp nhất về gia tăng các đối tượng ma túy trên địa bàn. Nâng cao chất lượng hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội khác; Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân …
Tại kỳ họp, HĐND thị trấn đã biểu quyết thông qua các nghị quyết gồm:  Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hôi, an ninh – quốc phòng 6 tháng cuối năm; Quyết toán ngân sách thị trấn năm 2020; Phê duyệt phương án sử dụng kết dư ngân sách năm 2020 chuyển sang năm 2021; Chương trình giám sát năm 2022củaHội đồng nhân dân thị trấn Khe Sanh khóa XII; thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân thị trấn Khe Sanh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; giám sát về giải quyết kiến nghị của cử tri.
Bế mạc kỳ họp, thay mặt Thường trực HĐND thị trấn , đồng chí Nguyễn Ngọc Khoa – Bí thư, Chủ tịch HĐND thị trấn đề nghị: Trước tình hình dịch Covid-19 hết sức phức tạp, các ban, ngành, đoàn thể cần tập trung chỉ đạo khắc phục khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, thực hiện “Mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế. UBND xã, các ngành cần có các giải pháp quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2021 mà Nghị quyết kỳ họp HĐND thị trấn thông qua; quan tâm tháo gỡ khó khăn và giải quyết sớm các kiến nghị của cử tri và nhân dân. Yêu cầu các đại biểu HĐND thị trấn báo cáo kịp thời kết quả kỳ họp đến cử tri và nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ người đại biểu nhân dân, tăng cường công tác giám sát và đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND thị trấn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

 

Các tin khác
Đăng nhập thành viên

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID