Chi tiết tin - Thị trấn Khe Sanh - Hướng Hóa

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 52 NĂM 2022 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH  (Từ ngày 26/12/2022 đến ngày 01/01//2023)

14:22, Thứ Sáu, 30-12-2022

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 52 NĂM 2022 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH

 (Từ ngày 26/12/2022 đến ngày 01/01//2023)

(Lịch phát lần thứ nhất)

                                                                                                              

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ hai

26/12

Sáng

 - 8h00p: Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2022 (04 ngày: từ ngày 26/12 – 29/12/2022)

- Bình, Phương, Loan

Phòng Dân tộc

 - Giao ban Thường trực Đảng ủy

- Đ/c: Tâm, Hải

Hội trường UBND TT

Chiều

 - 14h00p: Dự Hội nghị tổng kết công tác Hội LHPN TT năm 2022

- BTV Đảng ủy TT;

- ĐD TT HĐND TT;

- ĐD lãnh đạo UBND TT;

- Ban thường trực UBMT TT, Trưởng các đoàn thể TT.

- Trưởng CA, CHT BCHQS thị trấn.

Hội trường UBND TT

Thứ ba
27/12

Sáng

 - 8h00p: Dự Kỳ họp thứ mười, HĐND huyện khóa XI (02 ngày, ngày 27/12 – 28/12/2022)

- Đ/c: Tâm, Bạch, Yến, A.Tuấn

Hội trường UBND TT

-8h00p: Khảo sát địa điểm thu gom rác thải (Cả ngày)

- Đ/c: Linh

Khối 6, Khối 7

Chiều

 - 14h00p: Phối hợp làm việc với chuyên gia thuộc Dự án GMS

- Đ/c: Châu

Ban QLDA huyện

Thứ tư
28/12

Sáng

 - 7h30p: Tham gia xâm nhập quân (02 ngày, 28/12 – 29/12/2022)

- Đ/c: Vĩnh, Huy

Địa bàn thị trấn

Chiều

 - 14h00p: Dự Hội nghị tổng kết công tác Hội NKT, NNDC & BTXH huyện năm 2022

- Đ/c: Châu, Lan

Hội trường

UBMT huyện

Thứ năm

29/12

Sáng

 - 7h00p: Dự kỳ họp thứ năm HĐND thị trấn                                                                                                                                                                                                      

- BTV Đảng ủy TT;

- TT HĐND, UBND, UBMT TT;

- Trưởng các đoàn thể;

- UV UBND, công chức UBND TT.

Hội trường UBND TT

 -8h30p: Họp BCH Đảng bộ huyện

- Đ/c: Tâm

Hội trường Huyện ủy

Chiều

 -13h30p: Tập huấn công tác chính sách

- Đ/c: Vĩnh, Lan

Ban CHQS huyện

 - 14h00p: Dự Hội nghị đánh giá công tác BHXH huyện năm 2022

- Đ/c: Châu

Hội trường

UBND huyện

Thứ sáu
30/12

Sáng

 -8h00p: Họp Hội đồng xác định MĐKT TT

- Các thành viên HĐ XĐMĐKT TT

Phòng họp UBND TT

 -9h00p: Tham gia buổi bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án

- Đ/c: Châu, Vũ

Ban QLDA TT

Chiều

 - 13h30p: Dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn Thanh niên thị trấn năm 2022

- ĐD TT Đảng ủy, TT HĐND thị trấn;

- ĐD lãnh đạo UBND TT;

- ĐD TT UBMT, Các đoàn thể TT;

Hội trường UBND TT

 -14h30p: Tham dự Lễ khởi công xây dựng trường THPT Hướng Hóa

- Đ/c: Châu

Trường THPT

Hướng Hóa

Thứ bảy

31/12

Sáng

- Nghỉ

Chiều

 - Nghỉ

Chủ nhật

01/01/2023

Sáng

 - Nghỉ

Chiều

 - Nghỉ

Các tin khác
Đăng nhập thành viên

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID