Chi tiết tin - Thị trấn Khe Sanh - Hướng Hóa

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 49 NĂM 2022 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH  (Từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022)

15:7, Thứ Tư, 7-12-2022

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 49 NĂM 2022 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH

 (Từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022)

                                                                                                              

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ hai

05/12

Sáng

 - 7h30p: Dự Hội nghị học tập Nghị quyết HN lần thứ sáu, BCH Trung ương Đảng khóa XIII (02 ngày: ngaỳ 05/12 – 06/12/2022)

- Các Đ/c UV BCH Đảng bộ TT;

- CT, PCT UBMTTQ; Trưởng, phó các BNĐT TT;

- Công chức UBNDTT

Hội trường UBND TT

Chiều

 - Làm việc chuyên môn

Tối

 -19h30p: Tham dự buổi TXCT trước kỳ họp thứ năm ĐB HĐND thị trấn

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT TT;

- ĐB HĐND thị trấn (Đ/c Vĩnh, Loan)

- LĐ các đoàn thể TT;

- Lãnh đạo CATT;

- Công chức phụ trách ĐB.

TT HTCĐ Khối 1

Thứ ba
06/12

Sáng

 - 7h30p: Tham gia xét xử

- Đ/c: Bình

TAND huyện

 -7h30p: Tham gia khám NVQS

- Đ/C: Vĩnh, Trọng, Huy

TTYT huyện

 -8h00p: Làm việc về giải quyết vi phạm hành lang lưới điện cao áp

- Đ/c: Châu, Linh

Phòng họp UBND TT

Chiều

 - 14h00p: Tham gia thẩm định tại chỗ thửa đất của ông Phạm Xuân Thanh

- Đ/c: Vũ

Khối 4

 -14h00p: Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022

- Đ/c: Châu

Hội trường

UBND huyện

Tối

 -19h30p: Tham dự buổi TXCT trước kỳ họp thứ năm ĐB HĐND thị trấn

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT TT;

- ĐB HĐND thị trấn (Đ/c Yến, Tuấn)

- LĐ các đoàn thể TT;

- Lãnh đạo CATT;

- Công chức phụ trách ĐB.

TT HTCĐ Khối 2

Thứ tư
07/12

Sáng

 -7h30p: Dự Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về phát triển kinh tế tập thể, giảm nghèo cho CB,HV,PN (1,5 ngày)

- Đ/c: Phượng

Hội trường

UBMT huyện

 -7h30p: Tham gia thi sáng kiến cải tiến mô hình huấn luyện

- Đ/c: Vĩnh, Trọng, Huy

Ban CHQS huyện

 - 8h00p: Làm việc về chuẩn bị các nội dung tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND thị trấn

- Các Đ/c UVBTV Đảng ủy;

- Các Đ/c TTHĐND thị trấn;

- Đ/c PCT UBND TT;

- Công chức VP phụ trách HĐND;

- CB VP Đảng ủy.

Hội trường UBND TT

Chiều

 - 13h30p: Dự Đại hội CĐCS trường TH số 1 Khe Sanh

- Đ/c: Hải

Trường TH số 1

Khe Sanh

Tối

 -19h30p: Tham dự buổi TXCT trước kỳ họp thứ năm ĐB HĐND thị trấn

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT TT;

- ĐB HĐND thị trấn (Đ/c Bạch)

- LĐ các đoàn thể TT;

- LĐ CATT;

- Công chức phụ trách ĐB.

TT HTCĐ Khối 3A

 -20h00p: Dự Hội nghị phát động và ra mắt mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy Khối 3A

-ĐD lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT TT.

TT HTCĐ Khối 3A

Thứ năm

08/12

Sáng

 - 7h30p: Tập huấn nghiệp vụ điều tra lao động việc làm

- Đ/c: Ly

Hội trường Chi cục thống kê huyện

 -7h30p: Tham gia xét xử

- Đ/c: Bình

TAND huyện

 -7h30p: Tập huấn ứng dụng thương mại điện tử trong khởi nghiệp sáng tạo

- Đ/c: A.Tuấn, M.Tuấn

Trung tâm

BDCT huyện

 -7h30p: Dự Hội nghị tập huấn về chuyển đổi số

- Đ/c: Châu

Hội trường

UBND huyện

 - 08h00p: Dự Đại hội CĐCS trường MN Khe Sanh

- Đ/c: Hải

Trường MN

Khe Sanh

Chiều

 - 13h30p: Dự Đại hội CĐCS Trường MN Bình Minh Khe Sanh

- Đ/c: Yến

Trường MN

Bình Minh

 -14h00p: Dự Hội nghị tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 -2025

- Đ/c Bí thư Đảng ủy; TT HĐND, LĐ UBND, UBMTTQVN TT;

- Công chức Tư pháp -Hộ tịch thị trấn

Hội trường

UBND huyện

 -14h00p: Giải quyết đơn kiến nghị của công dân (Bà Nguyễn Thị Gái)

- Đ/c: Châu, Vũ

Phòng họp UBND TT

Tối

 -19h30p: Tham dự buổi TXCT trước kỳ họp thứ năm ĐB HĐND thị trấn

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT TT;

- ĐB HĐND thị trấn (Đ/c Châu, Trọng)

- LĐ các đoàn thể TT;

- Lãnh đạo CATT;

- Công chức phụ trách ĐB.

TT HTCĐ Khối 4

Thứ sáu
09/12

Sáng

 7h30p: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ huyện mở rộng

  • Đ/c: Tâm, Hải

Hội trường Huyện ủy

 - 8h00p: Giải quyết đơn kiến nghị của công dân (Ông Lê Văn Sửu, Lê Chung)

- Đ/c: Châu, Vũ

Phòng họp UBND TT

Chiều

 - Làm việc chuyên môn

 

Tối

 -19h30p: Tham dự buổi TXCT trước kỳ họp thứ năm ĐB HĐND thị trấn

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT TT;

- LĐ các đoàn thể TT;

- Lãnh đạo CATT;

- Công chức phụ trách ĐB.

TT HTCĐ Khối 5

Thứ bảy

10/12

Sáng

- Nghỉ

Chiều

 - Nghỉ

Tối

 -19h30p: Tham dự buổi TXCT trước kỳ họp thứ năm ĐB HĐND thị trấn

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT TT;

- ĐB HĐND thị trấn (Đ/c Hữu)

- LĐ các đoàn thể TT;

- Lãnh đạo CATT;

- Công chức phụ trách ĐB.

TT HTCĐ Khối 3B

Chủ nhật

11/12

Sáng

 -8h00p: Tham dự buổi TXCT trước kỳ họp thứ năm ĐB HĐND thị trấn

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT TT;

- LĐ các đoàn thể TT;

- Lãnh đạo CATT;

- Công chức phụ trách ĐB.

TT HTCĐ Khối 6

Chiều

 - Nghỉ

Các tin khác
Đăng nhập thành viên

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID